S/S  ORION

Föreningen

Projekt S/S Orions vänner bildades år 1992. Genom föreningens skapande har ett brett kontaktnät kunnat byggas upp vilket har bidragit till att göra det marinhistoriska projektet möjligt.

ss-orion-from-bridge-1536x1106.jpg

Målsättningen

Målsättningen är att förvaltningen av museifartyget S/S Orion i framtiden skall övergå i stiftelseform för att trygga ångfartygets vidare underhåll och drift. Denna stiftelse, vars namn är Orion af Stockholm, skall stå under förvaltning av en styrelse med säte i Stockholm. Ångfartyget K-märktes 2003 av Statens Sjöhistoriska Museer.

Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften på 100:-  på

Plusgirot: 57 20 27-1 och skicka uppgifter om namn, telefonnummer och adress till info@ss-orion.se.

Läs mer om:

img_2000x3008x24_20150114_141241.jpg