Acerca de

DONATION

Mitt i Stockholms hjärta ligger ångbåten S/S Orion, ett lotsfartyg som tillhört Kungliga Lotsverket. Fartyget restaureras av den ideella föreningen Projekt S/S Orions Vänner. Fartyget är K-märkt.

Vill du vara med och bidra till bevarandet av detta marinhistoriska arv så tar vi tacksamt emot donationer.

 

Kontonummer: Nordea 9960 2605720271         Plusgiro: 57 20 27-1         Swishnummer: 123 134 61 70

 

Tel: 070-779 25 79     E-post: kontakt@ss-orion.se