The Royal Pilotage Agency Steamship S/S Orion

The steamship was built 1929 on Helsingborgs Varfs AB and was named Kalmar. It was used as an inspection and work vessel.
Man inspekterade fyrskepp och lotsplatser, utförde sjömätning och arbetade med bojar och prickar i våra farleder längs ostkusten. Skeppet tjänstgjorde fram till 
1956, då det togs ur tjänst och fick namnet 
S/S Orion. Fartyget K-märktes år 2003.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESvenska