Youth activity

S/S Orions Vänner bedriver ideell verksamhet i syfte att tillgodose socialt utsatta ungdomars behov av stöd och personlig utveckling. Verksamheten på det K-märkta ångfartyget S/S Orion tillhandahåller en miljö där ungdomar och även vuxna kan växa som människor; både professionellt genom att lära sig hantverk och socialt, genom att tillhandahålla en trygg miljö fri från rasism, mobbning, och droger.

Unga på rätt köl

Med hjälp av erfarna snickare skaffar sig ungdomarna färdigheter.

S/S Orions vänner driver projektet ”Unga på rätt köl” med syfte att tillgodose socialt utsatta ungdomar med stöd och utveckling.  Detta kombinerar det sociala arbetet med intresset för vårt kulturarv. Verksamheten äger rum på S/S Orion.

Stockholms Ungdomstjänst är vår främsta och viktigaste samarbetspartner. Vår organisations samlade erfarenheter av pedagogiska metoder för unga individer har givit en säker och utvecklande miljö för många ungdomar. De har fått ordning på sina unga liv och kommit tillbaka till ett bra liv i samhället.

Bearbetning av mässing och koppar
Bearbetning av mässing och koppar

Föreningens verksamhet vänder sig till ungdomar i samhällets ytterkanter, ofta från socioekonomiskt svaga områden, där utanförskap, arbetslöshet, rasism, missbruk och kriminalitet är vanligt förekommande samt till Sverige ”nyanlända ungdomar” som behöver hjälp, stöd och vägriktning att komma in i samt assimileras i det svenska samhället. Målet är att ge socialt utsatta ungdomar hjälp och stöd att återanpassa sig till samhället genom utbildning och aktiviteter inom skeppsvård, sjömanskap och segling. samt praktiskt arbete via ett så kallat lärlingssystem på S/S Orion.

Verksamheten bedrivs i samarbete med sociala myndigheter, främst Stockholms Ungdomstjänst, Frivården och andra myndigheter som arbetar med att hjälpa ungdomar tillbaka på rätt spår, samt att anpassa nyanlända ungdomar till det svenska samhället.

Utökning till Ekerö

The association works to prepare for youth activities on Ekerö outside Stockholm. For this purpose, an open sailboat, the Open 5.00, is bought. A beach will be prepared as well as a ramp and boathouse, further locations for meetings and the like.

Premiär för Open 5.00

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESvenska