Föreningen

Projekt S/S Orions vänner bildades år 1992. Genom föreningens skapande har ett brett kontaktnät kunnat byggas upp vilket har bidragit till att göra det marinhistoriska projektet möjligt.

Målsättning

Målsättningen är att förvaltningen av museifartyget S/S Orion i framtiden skall övergå i stiftelseform för att trygga ångfartygets vidare underhåll och drift. Denna stiftelse, vars namn är Orion af Stockholm, skall stå under förvaltning av en styrelse med säte i Stockholm. Ångfartyget K-märktes 2003 av Statens Sjöhistoriska Museer.

Vill du vara med i föreningen?

Sätt in medlemsavgiften på 100:- Plusgirot: 57 20 27-01 och skicka uppgifter om namn, telefonnummer och adress till info@ss-orion.se.

Sevärdhet på Skeppsholmen

Alla medlemmar och övriga intresserade är alltid välkomna ombord för ett besök på det historiska ångskeppet.
S/S Orion ligger norr om Skeppsholmsbron. Klicka här för en närmare beskrivning.

Välkommen ombord!


Den här hemsidan använder cookies. Om du fortsätter att använda sidan så accepterar du användandet av cookies.