Föreningen

Projekt S/S Orions vänner bildas 1992. Genom föreningen har ett brett kontaktnät kunnat byggas upp vilket bidragit till att göra detta marinhistoriska projekt möjligt.

Målsättningen är att förvaltningen av S/S Orion i framtiden skall övergå i stiftelseform för att trygga fartygets vidare underhåll och drift. Denna stiftelse, vars namn är Orion af Stockholm, skall stå under förvaltning av en styrelse med säte i Stockholm.

Alla medlemmar och övriga intresserade är alltid välkomna ombord för ett besök.

Ångfartyget K-märktes 2003 av Statens Sjöhistoriska Museer.

Vill du vara med i föreningen?

Sätt in medlemsavgiften 100:- Plusgirot: 57 20 27-01 och skicka uppgifter om namn, telefonnummer och adress till info@ss-orion.se

Välkommen ombord!

Kom och besök oss

S/S Orion ligger norr om Skeppholmsbron. Närmare beskrivning.

Den här hemsidan använder cookies. Om du fortsätter att använda sidan så accepterar du användandet av cookies. 

en_USEnglish