Ungdomsverksamhet på Färingsö

Föreningen arbetar med att förbereda för ungdomsverksamhet på Ekerö utanför Stockholm. För detta ändamål är en öppen segelbåt, Open 5.00, inköpt. En strand kommer att iordningställas samt ramp och båthus, vidare lokaliteter för möten och liknande.