Utmärkelser

Vår ungdomsverksamhet har uppmärksammats av flera. Här visar vi de som vi är mest stolta över.

Bosse mottog vid en ceremoni på Stockholms slott 2013, ur Hans Majestät Konungens hand, en medalj för sitt arbete som mentor för utsatta ungdomar.

Vid en ceremoni vid Gålöstiftelsens Julmottagning den 14 dec 2018 mottog Bosse av Stiftelsens Generalsekreterare Ingemar Persson och Landshövding Sven-Erik Österberg Stiftelsens medalj i silver, åttonde storleken för betydelsefulla insatser till gagn för utsatta barn och ungdomar, för vilka stiftelsen har haft och alltjämt har och känner ett särskilt stort ansvar.

Alain Morlat mottog 2016 vid en utställning i Paris, guldmedalj för sitt imponerande modellbygge av S/S Orion.