Kungliga Lotsverkets ångfartyg S/S Orion

Ångaren byggdes 1929 på Helsingborgs Varfs AB och fick namnet Kalmar. Den användes som inspektions- och arbetsfartyg.

Man inspekterade fyrskepp och lotsplatser, utförde sjömätning och arbetade med bojar och prickar i våra farleder längs ostkusten.

Skeppet tjänstgjorde fram till 1956, då det togs ur tjänst och fick namnet S/S Orion.

Fartyget K-märktes år 2003.