Kungliga Lotsverkets ångfartyg S/S Orion

Ångaren byggdes 1929 på Helsingborgs Varfs AB och fick namnet Kalmar. Den användes som inspektions- och arbetsfartyg.
Man inspekterade fyrskepp och lotsplatser, utförde sjömätning och arbetade med bojar och prickar i våra farleder längs ostkusten. Skeppet tjänstgjorde fram till 1956, å det togs ur tjänst och fick namnet S/S Orion.
Fartyget K-märktes år 2003.