S/S  ORION

Utmärkelser

Genom åren har projektledaren på S/S Orion Bo Thorstenson mottagit flertalet priser och utmärkelser för viktiga samhällsinsatser. 

Bosse-far-medalj-av-Kungen-161x210.jpg
golo-medal-300x283.png
Kungl patriotiska sällskapet_edited_edited.jpg

2013

2018

2022

ss-orion-Kungen-medaljforlaning-bo_thorstenson.jpg

Hans Majestät Konungens medalj

Hans Majestät Konungens medalj, förr även kallad Hovmedaljen, instiftades cirka 1814 och tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster. Den ingår i gruppen Kungliga medaljer och är, näst efter Serafimermedaljen, den högsta utmärkelse som statschefen delar ut till svenska medborgare sedan 1975 då de kungliga riddarordnarna upphörde att utdelas till svenskar.

Bo Thorstenson tilldelades den 6 juni 2013 Hans Majestät Konungens medalj i 8e storleken i högblått band för värdefulla insatser som mentor för utsatta ungdomar.

ss-orion-bo_thorstenson-medalj.jpg

Gålöstiftelsens medalj

Vid Gålöstiftelsens Julmottagningsceremoni, den 14 dec 2018, mottog Bo Thorstenson av Stiftelsens Generalsekreterare Ingemar Persson och Landshövding Sven-Erik Österberg Gålöstiftelsens medalj i silver, åttonde storleken för betydelsefulla insatser till gagn för utsatta barn och ungdomar, för vilka stiftelsen haft och alltjämt har och känner ett särskilt stort ansvar.

Captain Bosse.jpg

Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj

Kungliga Patriotiska Sällskapet har den 7 juni 2022 tilldelat Bo Thorstenson sin medalj i guld, första storleken, såsom belöning för betydande gärning. 

Medaljen delades ut av ordförande Thomas Nordgren vid Projekt S/S Orions årsmöte.