top of page

Sponsoravtal

Att vara en av S/S Orions sponsorer innebär ett viktigt engagemang för den svenska sjöfartshistorien och med stora möjligheter att exponera ditt varumärke i en unik miljö och i en historisk marin atmosfär.

Ombord på S/S Orion, mitt i Stockholms hjärta på Skeppsholmen finner du en alldeles unik miljö för möten som du vill ge en extra dimension.  Här är ni helt ostörda och isolerade från stadens jäkt och brus.  Upplev fartygets vaggande rörelse och fiskmåsars sång i denna rogivande miljö.

S/S Orion har under 50 år betjänat den svenska sjöfarten och utgör idag en viktig del av den kulturhistoriska flytande flottan i Sverige.  S/S Orion har tillhört Kungliga Lotsverket.  Ångfartyget är K-märkt.

Projekt S/S Orion vänner bedriver förutom restaureringsarbetet en ideell ungdomsverksamhet med syfte att tillgodose socialt utsatta barn och ungdomars behov av stöd och utveckling. Det kombinerar på ett unikt sätt det sociala arbetet med intresse för vårt kulturarv.

Salong SS Orion.jpg

Kaptenssalongen

midskeppsalong2_edited_edited.jpg

Midskeppssalongen

Många fördelar för ert företag

* Konferens för upp till 25 deltagare i Midskeppssalongen

* Möjlighet till möten i Kaptenssalongen, 10 deltagare

* Segling med vår flushdäckade Smaragd

* Deltagande på S/S Orions nätverksträffar

* Omnämnande i S/S Orions pressbearbetning

* Presentation på S/S Orions hemsida

* Medverkan i utskick till S/S Orions medlemmar

* Hjälpa vår ungdomsverksamhet för utsatta barn

Kontakta oss gärna för mer information om vårt sponsorerbjudande

steamshiporion@gmail.com

070-779 25 79

Smaragd Sälbåt.jpeg

Sponsorer 

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan
Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan
Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan
Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan
Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan
Stående av affärskvinnan
Stående av affärskvinnan
Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan

Stående av affärskvinnan
bottom of page