S/S  ORION

Ungdomsverksamhet

S/S Orions Vänner bedriver ideell verksamhet i syfte att tillgodose socialt utsatta ungdomars behov av stöd och personlig utveckling. Verksamheten på det K-märkta ångfartyget S/S Orion tillhandahåller en miljö där ungdomar och även vuxna kan växa som människor; både professionellt genom att lära sig hantverk och socialt, genom att tillhandahålla en trygg miljö fri från rasism, mobbning, och droger.

ss-orion-ungdomsverksamhet-puts-1024x683.jpg

Unga på rätt köl

S/S Orions vänner driver projektet ”Unga på rätt köl” med syfte att tillgodose socialt utsatta ungdomar med stöd och utveckling.  Detta kombinerar det sociala arbetet med intresset för vårt kulturarv. Verksamheten äger rum på S/S Orion.

Stockholms Ungdomstjänst är vår främsta och viktigaste samarbetspartner. 
Vår organisations samlade erfarenheter av pedagogiska metoder för unga individer har givit en säker och utvecklande miljö för många ungdomar som i sin tur har fått ordning på sina unga liv och kommit tillbaka till ett bra liv i samhället.

Föreningens verksamhet vänder sig till ungdomar i samhällets ytterkanter, från socioekonomiskt svaga områden, där utanförskap, arbetslöshet, rasism, missbruk och kriminalitet är vanligt förekommande. Samt till nyanlända ungdomar till Sverige som behöver hjälp, stöd och vägriktning att komma in i och assimileras i det svenska samhället. Målet är att ge socialt utsatta ungdomar den hjälp och stöd som behövs för att återanpassa sig till samhället genom utbildning och aktiviteter inom skeppsvård, sjömanskap och segling samt praktiskt arbete via ett så kallat lärlingssystem på S/S Orion.

Verksamheten bedrivs i samarbete med sociala myndigheter, främst Stockholms Ungdomstjänst, Frivården och andra myndigheter som arbetar med att hjälpa ungdomar tillbaka på rätt spår samt att anpassa nyanlända ungdomar till det svenska samhället.

ss-orion-ungdomsverksamhet-snickeri-1024x590.jpg

Utökning till Ekerö

S/S Orions förening arbetar i nuläget med att förbereda för en ny ungdomsverksamhet på Ekerö utanför Stockholm. 
För detta ändamål är en öppen segelbåt inköpt och en strand kommer att iordningställas samt ramp, båthus och vidare lokaliteter för möten och aktiviteter.
På grund av ansträngd ekonomi inom föreningen har förseningar uppstått med att färdigställa ungdomslokalen. Men vi hoppas att med hjälp av framtida bidrag och stöd, kunna komma igång med arbetet igen.