top of page

Ungdomsverksamhet

ss-orion-ungdomsverksamhet-puts-1024x683.jpg

Unga på rätt köl

Den ideella föreningen, Projekt S/S Orions vänner, driver projektet "Unga på rätt köl" med syfte att tillgodose socialt utsatta ungdomars behov av stöd och utveckling. Det kombinerar på ett unikt sätt det sociala arbetet med intresset för vårt kulturarv. Verksamheten sker på lotsfartyget S/S Orion, Skeppsholmen.

 

Stockholms Ungdomstjänst är vår främsta och viktigaste samarbetspartner. Vår organisations samlade erfarenheter av pedagogiska metoder för unga individer är framgångsrik och givit en säker och utvecklande miljö för många ungdomar. De har fått ordning på sina unga liv och kommit tillbaka till ett bra liv i samhället.

Utökning till Ekerö

S/S Orions förening arbetar i nuläget med att förbereda för en ny ungdomsverksamhet på Ekerö utanför Stockholm. 
För detta ändamål är en öppen segelbåt inköpt, tillgång till en strand kommer att iordningställas samt ramp, båthus och vidare lokaliteter för möten och aktiviteter.


På grund av ansträngd ekonomi inom föreningen har förseningar uppstått med att färdigställa ungdomslokalen. Men vi hoppas att med hjälp av framtida bidrag och stöd, kunna komma igång med arbetet igen.

Utökning till Ekerö

KJK_Godnattvalsen_2021-08-21_2.jpg
bottom of page