top of page
logotype-svart.png
SS Orion Vit Crop.png

Translate

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

Föreningen

Projekt S/S Orions vänner bildades år 1992. Genom föreningens skapande har ett brett kontaktnät kunnat byggas upp vilket har bidragit till att göra det marinhistoriska projektet möjligt.

ss-orion-from-bridge-1536x1106.jpg

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att förvaltningen av museifartyget S/S Orion i framtiden skall övergå i stiftelseform för att trygga ångfartygets vidare underhåll och drift. Denna stiftelse, vars namn är Orion af Stockholm, skall stå under förvaltning av en styrelse med säte i Stockholm. Ångfartyget K-märktes 2003 av Statens Sjöhistoriska Museer.

VILL DU VARA MED I FÖRENINGEN

Sätt in medlemsavgiften på 100:- Plusgirot: 57 20 27-1 och skicka uppgifter om namn, telefonnummer och adress till info@ss-orion.se.

SEVÄRDHET PÅ SKEPPSHOLMEN

Alla medlemmar och övriga intresserade är alltid välkomna ombord för ett besök på det historiska ångskeppet.
S/S Orion
 lotsfartyg som ligger norr om Skeppsholmsbron. 

Välkommen ombord!

bottom of page