top of page

Föreningen

S/S Orions vänner bildades år 1992 och är en Internationell förening med två sektioner. Huvudsektionen Stockholm arbetar med restaurering av Skeppet och social verksamhet. Den andra delen med seglingsverksamhet i Färentuna. Genom föreningen har ett brett kontaktnät kunnat skapas vilket bidragit till att göra detta marinhistoriska projekt och dess ungdomsverksamhet möjligt.

ss-orion-from-bridge-1536x1106.jpg

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att förvaltningen av S/S Orion i framtiden skall övergå i stiftelseform för att trygga ångfartygets vidare underhåll och verksamhet. Denna stiftelse, vars namn är Orion af Stockholm, skall stå under förvaltning av en styrelse med säte i Stockholm. Ångfartyget K-märktes 2003 av Statens Sjöhistoriska Museer.

VILL DU VARA MED I FÖRENINGEN?

Använd kontaktformuläret på hemsidan med uppgifter om namn och e-postadress. 

Medlemsavgiften är frivillig, men om du vill bidra till vår verksamhet är - Plusgirot: 57 20 27-1.

SEVÄRDHET PÅ SKEPPSHOLMEN

Alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna ombord för ett besök på det historiska ångskeppet.
S/S Orion
 lotsfartyg som ligger norr om Skeppsholmsbron. 

Fri entré.

Välkommen ombord!

bottom of page