S/S  ORION 

Besökare genom åren

S/S Orion har alltid lockat intresserade besökare.

Här nedan kan ni se ett urval av personer som välkomnats ombord.